فیلتر براساس قیمت:

رول 8 سانتی فیش پرینتر

کاغذ رول حرارتی 79 میلی متر مورد استفاده در انواع پرینترهای حرارتی جهت صدور فاکتور،رسید،نوبت دهی ،تبلیغات و…. مورد استفاده